Sobre pliegOS

[English version]

El concepte de pliegOS no és res nou, només una versió digitalitzada de quelcom que data de les primeres impremtes i la manera com la literatura es distribuïa a través dels carrers de les ciutats a principis de l’era Gutenberg i fins la literatura de canya i cordill, i més recentment la cultura dels fanzins

Font imatge: Diego Dacal – literatura de cordel. CC BY-SA 2.0

Format i orígens

Un pliego (denominat tradicionalment “quart” en anglès) va ser el primer format de llibre imprès conegut a Europa. Designa un llibret o pamflet que té una mida d’un quart de foli: un quart s’obté doblegant el paper dues vegades, cosa que dona vuit pàgines de text imprimint per cada costat. Es creu que el primer pliego, el Sibyllenbuch, va ser imprès entre 1452 i 1453, abans de la Bíblia de Gutenberg, el qual ha sobreviscut només com un fragment. Continuació de les tradicions occidentals de la literatura popular, com els “chapbooks” i la literatura de canya i cordill, aquest format es va difondre a Espanya i Portugal durant els segles XVIII i XIX, i va oferir als lectors i lectores un ampli ventall de temes, des d’instrucció bàsica fins a tractats polítics.

Font imatge: Anònim del segle XIX. Gravat publicat el 1850. Domini públic.

Els micro-continguts al poder!

Ens agradi o no, allò petit i curt és ara la norma. Tenim menys temps per als textos llargs, les piulades digitals han arribat per quedar-se i acabem llegint les coses en petits blocs de temps. Considereu cada pliego com una unitat mínima de contingut. Pot ser ficció ràpida però també el primer capítol d’una aventura més gran, o una sèrie de poemes, el primer de molts pamflets. O part d’un curs, un mòdul d’alguna cosa més àmplia per aprendre…

Font imatge: pliegos.net

Motivació

Un llibre és més que una estructura verbal o una sèrie d’estructures verbals; és el diàleg que estableix amb el seu lector i l’entonació que imposa a la seva veu i les imatges canviants i duradores que deixa en la seva memòria. Un llibre no és un ésser aïllat: és una relació, un eix d’innombrables relacions. ― Jorge Luis Borges

Troballa inicial

La idea té a veure amb una troballa insòlita: una vella maleta abandonada a un garatge familiar. A l’interior, una col·lecció de prop de 200 pliegos catalans d’entre 1910 i 1915, publicats dins la col·lecció més amplia d’En Patufet. Aquestes pàgines grogues, doblegades i retallades de la mateixa manera que fem aquí (algunes d’elles unides amb un fil vermell) expliquen la història de moltes rondalles i portades fetes a mà, gràcies a la imaginació infinita d’en Josep Mª Folch i Torres.

El projecte pliegOS és promogut / ideat / co-desenvolupat des de la cooperativa FemProcomuns en col·laboració amb FemFum i InLoft, més concretament per:

  • Enric Senabre Hidalgo
  • David Gómez Fontanills
  • Marcantoni Malagarriga-i-Picas
  • Ariadna Torres
  • Mònica Garriga
  • David Jacovkis
  • Ricard Espelt

Algunes iniciatives del projecte